Glossar deutsch-polnisch

Begrüßung

Deutsch Polnisch Aussprache
ja Tak Tak
nein Nie Niä
danke Dziękuję dsjenkujä
Bitte schön Proszę Prosche
Hallo Hej (salopp) Hej
Guten Morgen/Tag Dzień dobry Dsjeni dobri
Auf Wiedersehen Do widzenia Do widsenja
Guten Abend Dobry wieczór Dobri wjetschur
Gute Nacht Dobranoc Dobranoz
Tschüss Cześć Tschjest(i)
Bis bald Na razie Na rasje
Verzeihung/Entschuldigung Przepraszam pscheprascham

Sich vorstellen

Deutsch Polnisch Aussprache
Wie heißt du? Jak się nazywasz? Jak sje nasiwasch
Ich heiße … Nazywam się … Nasiwam sje
Ich bin … Jestem Jestem
Ich komme aus Deutschland Pochodzę z Niemiec Pochodse s njemiäz
Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Gdsje mjäschkasch
Ich wohne in … Mieszkam w … Mjäschkam f
Wie alt bist du? Ile masz lat? Ile masch lat
Ich bin … Jahre alt Mam … lat Mam … lat
Wo arbeitest du? Gdzie pracujesz? Gdsje prazujesch
Ich arbeite bei … Pracuję w … Prazuje f